Posted on

Allt om teknologi

Vad är teknologi?Vad är teknologi?

Hur fungerar teknologi?Hur fungerar teknologi?

Vad finns det att veta om teknologi?

Teknologin finns bland oss på många sätt. I nästan allt existerande, och det fortsätter ständigt att utvecklas.

Teknologins historia i världen

Vad är teknologi och hur uppstod det? För att kunna förstå hur teknologin fungerar behöver man också förstå dess historia. Hur har teknologin påverkat människans historia? Först och främst påbörjades förändringen av teknologin och människans liv för strax över 10 000 år sedan. Människan gick från att förflytta sig till att bli mer bofast, vilket innebar att man i synnerhet började med jordbruk.

För att kunna bedriva sitt jordbruk behövde man någon form av teknologi. Det går förstås inte att jämföra med de enorma framsteg lantbruket gjort fram till 2020-talet med enorma maskiner och andra verktyg som gör att bönder kan ansvara över en väldigt stor mark på egen hand. Men det började för ungefär 10 000 år sedan med harv och andra redskap som gick att fästa bakom hästar och andra djur.

Jordbruket förändrade teknologin på ett antal sätt, men något som också gjort det var industrin. Det dröjde ett antal tusen år innan det kom att ske, men när det väl tog fart gjordes det med omnejd. Stora maskiner för att behandla rejäla produkter togs i bruk och kom att förändra världen på väldigt många sätt. Både för hur industrier och företagande fungerade. Men även för privatpersoner och hur deras liv skulle utformas.

Teknologin tog fart på allvar

Det var dock under de senaste 500 år åren som teknologin på allvar har tagit fart. Uppfinnandet fick då helt nya plattformar som ledde till att revolutionerande tankar och produkter kom fram. Några exempel på det här var den första svenska papperstidningen i Sverige, som dock redan hade kommit fram i vissa andra länder vid den här tidpunkten.

Sedan tog det fart. Inte minst under 1800-talet, när industrialiseringen pågick för fullt, uppfanns ett stort antal maskiner som gjorde att massproduktion kunde utvecklas kraftigt framåt. Inom jordbruk gick utveckling av teknologin också framåt, men även inom medicinen började saker hända. Det skedde relativt stora förändringar inom den medicinska teknologin på 1800-talet, även om det skedde ännu mer under 1900-talet.

Det var ett århundrande när mycket hände inom utveckling och innovation, inte minst i Sverige. Så väl pacemakern som respiratorn var svenska uppfinningar som togs fram under den första halvan av 1900-talet. Därefter skedde ännu större uppfinningar efter 1950-talet, som har format den moderna världen.

Just Sverige är ett land som varit framgångsrikt när det gäller innovation och många av världens uppfinningar kommer från det avlånga landet. Även i framtiden tror många att svenska uppfinnare kommer att vara framgångsrika. En anledning till det är att Sverige år efter år klassas som ett av de mest innovativa länderna i världen.

Hur ser framtidens teknologi ut?

Utveckling gick snabbt fram från 1500-talet och efter det. Det har lett till uppfinningar som stora delar av världen är direkt beroende av. Men hur kommer framtidens teknologi att se ut?

Så utvecklas teknologin?

Går man tillbaka 70 år, till 1950-talet, skedde ett antal stora uppfinningar inom teknologins värld som förändrade mycket av hur samhället fungerade. Sedan dess har de teknologiska lösningarna över hela världen avlöst varandra. Människor har på ett antal decennier gått från att använda analoga telefoner till att kunna skicka meddelande till personer i hela världen tack vare internet man bär runt på i fickan.

Teknologin har utvecklats rejält den senaste tiden, och den kommer att fortsätta att göra det. Vad kommer det kunna innebära konkret för folk runt om på planeten jorden? Det finns många önskemål och förhoppningar om vad som kommer kunna ske. En dröm för människan har länge varit flygande bilar, något som ofta porträtterade framtiden.

Om framtiden kommer innehålla flygande bilar är svårt att förutspå. Inte på grund av teknologin dock. Enligt mängder av artiklar, från Expressen till vetenskapliga magasin, svenska som utländska, har man rapporterat om att den teknologiska lösningen för flygande bilar och liknande inte är särskilt långt borta. Däremot är trafiksäkerheten och lösningar kring det som gör att det kan vara svårt att genomföra.

Miljön i ständigt fokus

Något som ständigt står i fokus är miljön. Det är ett nutida och framtida problem, vilket gör att man på bästa sätt vill kunna lösa det här. Kommer därför teknologin i framtiden att anpassa sig till klimatet? Det finns många anledningar att tro det, bland annat eftersom det fortsätter att komma krav på det. Nya produkter som tas fram måste i nästan samtliga fall uppleva vissa miljökrav. Antingen för att slippa extra kostnader, eller för att få säljas vidare från vissa leverantörer.

Förutom miljön finns det andra aspekter och branscher som kommer att påverka miljöns framtid. Det är dels forskning inom medicinen. Att kunna bota fler svåra sjukdomar är prioritet för många, vilket gör att det kommer läggas fokus på. Till exempel genom att hitta lösningar som ska upptäcka sjukdomar, inte minst vad det gäller cancer. Däremot fortsätter teknologin att utvecklas för att kunna behandla den typen, och andra typer, av sjukdomar.

Olika teknologier i världen

Världen ser olika ut beroende på vilka länder man bor i. Det gör att teknologin också ser annorlunda ut.

Olika mellan Sverige och Thailand

Den teknologin som finns i Sverige är inte självklar i Thailand, och den som finns i USA kanske inte används i Zimbabwe. Precis som det är självklart att olika länder har skillnader mellan språk, kultur och annat finns även olikheter när det gäller teknologin.

Däremot inte så stor som man kan tänka, framför allt i vissa regioner. Man kan ta Europa som ett exempel. Det är en kontinent som många gånger kan innebära väldigt olika kulturer och språk beroende på om du är i Spanien, Norge, Rumänien eller Tyskland. Men när det kommer till teknologi finns det istället många likheter, vilket är något som gäller många länder i väst samt de mer välutvecklade nationerna.

Det här kan generellt innebära 5G, bland annat. Just 5G är något som beskrivs som framtidens teknologi. Även om den har sina kritiker på sina håll fortsätter det att utvecklas och väntas inom ett antal år att ta över rejält på marknaden.

När det kommer till teknologi som smartphones finns det i praktiskt taget hela världen. Däremot kan nivåerna skilja sig från telefon till telefon. I Sverige är det vanligt att de nyaste produkterna kommer ut tidigt på marknaden för att testas, då svenskar använder mycket teknologi och har en större köpkraft. I till exempel Argentina har inte lika stor del av befolkningen samma ekonomiska muskler till att köpa dyra telefoner och liknande. Det gör att det oftare finns äldre samt billigare modeller, även om till exempel nya iPhones förstås också kommer ut i Argentina och andra länder.

Vad innebär teknologi?

Teknologi är ett ord som nästan alla på något sätt hör under sina liv. Men kan man för den delen beskriva vad det innebär?

Det är teknologi

Det finns enkla sätt att beskriva ett begrepp på, och det finns betydligt svårare vägar att gå. När det kommer till det enkla sättet att beskriva teknologi på kan man dels kalla det för kunskapen att förstå teknik och verktyg. Det vill säga att man förstår hur teknik fungerar, något som bland annat Dagens Industri skriver.

Samtidigt är det användandet av teknik. Det vill säga både hur en telefon fungerar och är uppbyggd samt hur den fungerar i praktiken. Teknologi kan dock finnas på olika nivåer och därmed vara svårare och enklare att förstå sig på. Det kan också bero på hur man är uppvuxen.

En ungdom under 2020-talet har till exempel inget svårt att förstå sig på hur en smartphone fungerar. De yngre generationerna har vuxit upp med teknologiska prylar som gör det enklare för dem att förstå teknologi. Är man istället född tidigare, kanske under den första halvan av 1900-talet, är sannolikheten större att man inte är lika bra på teknologi. Det beror dock även på ens intressen.

Hur fungerar teknologi?

Hur teknik fungerar är en viktig del av läran om teknologin. Det är bra att veta att teknologi fungerar på olika sätt.

Telefoner eller industrier?

En viktig del när det kommer till skillnaden på olika tekniska verktyg är vad det används till. Om det är en smartphone, det vill säga något som allmänheten i synnerhet ska använda, är den oftast relativt enkel att förstå sig på. Upplägget är att det inte ska vara komplicerat att använda vare sig man är ung eller gammal, det är en viktig egenskap. Samma sak kan gälla för till exempel en TV, spis eller något annat vardagligt.

Men om man ser över teknologi inom industrin kan det skilja sig ganska kraftigt. Dels för att de som använder maskinerna oftast behöver en speciell utbildning i hur man använder den. Men dels för att användningsområdet skiljer sig åt. När man använder en smart telefon görs det för att ringa, spela eller använda appar, något som kan vara väldigt logiskt. Maskiner på en industri har oftast helt olika funktioner. Det här gör i slutändan att det kan bli mer komplicerat att använda vissa typer av teknik.

Teknologins användningsområden historiskt

Teknologin är många gånger bland det viktigaste som finns och har funnits i vår värld. Inte minst för några viktiga användningsområden.

Det användes teknologin till

De flesta vet att teknik i dagens samhälle används till det mesta. Från att byta kanal på TV till att köra bil eller i sitt arbete. Teknologin är dock något som har använts på olika sätt genom tiderna, och kan beskrivas på olika sätt.

Den tidiga teknologin ansågs vara redskap och förändrande sättet för människor att leva på. Till exempel inom jakt. När människor var jägare och samlare uppfanns redskap för att enklare jaga djur, att tillaga dem och att plocka bär. Även om de redskapen idag ses som relativt små och banala uppfinningar var de revolutionerande på den tiden.

Jordbruket har också varit ett område där teknologin på många sätt har utvecklats och förändrat förutsättningarna. En av de klart största uppfinningarna var traktorn och dess maskiner. Från att använda djur, i synnerhet hästar, kunde bönder börja köra fram på åkrarna och gårdar. Med stora och effektiva redskap blev jordbruket dessutom enklare. Det drog även ner på antal arbetare på en gård. Från att behöva mängder av bönder till hjälp kunde redskapen till stor del ersätta människorna.

Ser man på andra fordon som traktorn har bilen framför allt varit en viktig teknologisk uppfinning. Det var länge svårt att förflytta sig i sina respektive länder eller i hela världen. Att ta sig till Spanien från Sverige gjordes sällan. Men med moderna bilar tar det bara några dagar.

Så används tekniken i framtiden?

Teknikens framtida användningsområden är väldigt viktiga. Framför allt för att kunna fortsätta utveckla den moderna världen.

Miljö, medicin och allmän användning

I en artikel från Aftonbladet under 2020 beskrevs Sverige som en världsledare inom innovation. Det är bland annat World Economic Forum som tillsammans med Schweiz beskriver länderna som de mest innovativa i hela världen.

En förklaring till det är svenska innovatörers sätt att ständigt beakta miljöperspektivet. Det innebär att uppfinningar som görs tas fram i syfte att förbättra miljön, eller är produkter som har en mindre inverkan på de klimatutsläpp som redan är höga i världen.

Framtidens teknologi kommer att behöva ta hänsyn till miljön, men även flera andra områden. Folkhälsan är ständigt viktig. I västvärlden har den utvecklats åt flera håll. Åt det sämre eftersom man äter mycket mer och det sätter press på sjukvården, inte minst för sjukdomar som rör hjärtat. Det här kommer framtidens uppfinningsmakare att behöva tänka på. Sverige var till exempel landet där pacemakern togs fram på 1900-talet och där finns det mycket mer att hämta. Att svenskar kommer ligga till grund för framtida medicinska teknologier är därför tänkbart.

Om du har någon fråga rörande artikeln kan du kontakta oss här.

Allt viktigt om teknologi!Allt viktigt om teknologi!