Posted on

En enande länk

Det ligger något mystiskt över teknologi. I grunden är det någonting abstrakt präglat av föreställningar kring ljus, ljud och sådant gemene man inte förstår sig på. Det har hela tiden varit någonting för den ovissa framtiden. I takt med det senaste decenniets radikala digitalisering har detta skakats om i sina grundvalar. Det är numera känt som ett vanligt förekommande vardagsfenomen som mer eller mindre alla kan vara en del av.

Ledande industri

Tech-branschen är idag en av de som tveklöst genererar mest pengar. Det handlar om en ofantligt stor omsättning där även världens största företag gömmer sig. Alla känner till Apple, Google, Facebook, Microsoft och Amazon. Dessa varumärken har för all framtid präntats in i våra samveten och så fort vi hör talas om dem skapas i våra huvuden en omedveten bild av desamma.

Teknologi är någonting som alltid kretsas runt oss. Det har paradoxalt nog fått oss att samtidigt både tro och tappa hoppet. Även om detta förhållit sig på ett tämligen annorlunda sätt genom historiens gång kan i slutändan samma slutsats dras. Teknologi är ett framtidstänkande som påverkar oss idag.

Det går också att se en tydlig parallell mellan den teknologiska framfarten och det mänskliga beteendet. Vi är alla individer i en kollektiv värld där vi också behöver förhålla oss till densamma. Människan är i grunden en otroligt anpassningsbar varelse som bevisligen kan adaptera vilken omgivning som helst. Det är också detta som ligger till stor grund för teknologins ständiga framgångssaga.

Brett spektrum

Det teknologiska området består av en mängd olika komponenter. Det kan även med läggas till att fenomenet är något gemene man gör det till. Det kan handla om allt ifrån en datormus till ett högteknologiskt kvarter där rymdforskning bedrivs. Ska sanningen fram ligger inte heller dessa ytterligheter särskilt långt ifrån varandra. Det teknologiska har blivit det nya svarta där människan idag exempelvis knappast kan hantera ett liv utan dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det gäller att dra fördel av alla möjligheter samtidigt som en begränsning av att ta allt för givet behöver träda i kraft.