Posted on

Optimera tekniska produkter med professionell utvärdering

Dagens digitaliserade samhälle genomsyras av teknik som underlättar det dagliga livet och hela tiden släpps nya tekniska produkter. För att bedöma tekniska produkters potentiella värde och bidrag till ditt företag bör du utvärdera dem genom en uppsättning principer, metoder och verktyg. Risken är annars att du spenderar massor av pengar, tid och energi på en produkt som kanske inte är lönsam eller som hade kunnat vara bättre. En professionell utvärdering kan identifiera potentiella problem och lösningar som kan implementeras på tekniken samt undersöka nya idéer. Inför utvärderingen är det också bra om du har vissa förutbestämda kriterier för att göra utvärderingen så relevant och systematisk som möjligt.

Utvärdera med hjälp av teknisk due diligence

Att genomföra en utvärdering själv är dock inte det bästa alternativet eftersom du sannolikt saknar erfarenheten och kunskapen, utan det är klokare låta professionella utvärderare göra det. Prototyp är ett innovativt företag som erbjuder den fullfjädrade tjänsten och utvärderingsprocessen teknisk due diligence.

Teknisk due diligence går ut på att analysera och utvärdera en produkt, ett företag eller processer i en organisation utifrån tekniska faktorer. Utvärderingsprocessen identifierar och utvärderar potentiella risker och säkerställer att du gör det bästa valet sett till funktionalitet, pris och tid. Du får sedan en lättförståelig teknisk due diligence rapport som inkluderar deras bedömningar, insikter och rekommendationer på möjliga åtgärder. Processen leds alltid av erfarna tech leads som använder en checklista på ett antal grundläggande tekniska faktorer.

Checklistan är baserad på dessa fem tekniska faktorer:

  • Arkitektur och infrastruktur – Produktens tekniska miljö i form av dokumentation, ritningar, källkod och produktdesign gås igenom i denna fas.
  • Personerna – Personerna bakom produkten och deras kompetens utvärderas.
  • Processer och arbetsflöden – Företagets processer utvärderas för att se om de är effektiva och stödjer skalbarhet. Bland annat utvärderas tiden det tar att fixa allvarliga buggar och hur lång tid det tar att åtgärda säkerhetsproblem.
  • Immateriella rättigheter och mjukvarulicenser – Här utvärderas hur värdefulla företagets avtal, immateriella rättigheter, mjukvarulicenser och patent är. Även hur väl företaget efterlever lagar och regler gås igenom.
  • Potential för framtiden – Ambitionen, styrkan och värdet hos en teknisk produkt utvärderas samt vilken plan företaget har för framtiden. Detta inkluderar att utvärdera vilka funktioner och kringprodukter som bedöms vara viktiga för produktens framgång.