Posted on

Så används tekniken i framtiden?

Teknikens framtida användningsområden är väldigt viktiga. Framför allt för att kunna fortsätta utveckla den moderna världen.

Miljö, medicin och allmän användning

I en artikel från Aftonbladet under 2020 beskrevs Sverige som en världsledare inom innovation. Det är bland annat World Economic Forum som tillsammans med Schweiz beskriver länderna som de mest innovativa i hela världen.

En förklaring till det är svenska innovatörers sätt att ständigt beakta miljöperspektivet. Det innebär att uppfinningar som görs tas fram i syfte att förbättra miljön, eller är produkter som har en mindre inverkan på de klimatutsläpp som redan är höga i världen.

Framtidens teknologi kommer att behöva ta hänsyn till miljön, men även flera andra områden. Folkhälsan är ständigt viktig. I västvärlden har den utvecklats åt flera håll. Åt det sämre eftersom man äter mycket mer och det sätter press på sjukvården, inte minst för sjukdomar som rör hjärtat. Det här kommer framtidens uppfinningsmakare att behöva tänka på. Sverige var till exempel landet där pacemakern togs fram på 1900-talet och där finns det mycket mer att hämta. Att svenskar kommer ligga till grund för framtida medicinska teknologier är därför tänkbart.