Posted on

Olika teknologier i världen

Världen ser olika ut beroende på vilka länder man bor i. Det gör att teknologin också ser annorlunda ut.

Olika mellan Sverige och Thailand

Den teknologin som finns i Sverige är inte självklar i Thailand, och den som finns i USA kanske inte används i Zimbabwe. Precis som det är självklart att olika länder har skillnader mellan språk, kultur och annat finns även olikheter när det gäller teknologin.

Däremot inte så stor som man kan tänka, framför allt i vissa regioner. Man kan ta Europa som ett exempel. Det är en kontinent som många gånger kan innebära väldigt olika kulturer och språk beroende på om du är i Spanien, Norge, Rumänien eller Tyskland. Men när det kommer till teknologi finns det istället många likheter, vilket är något som gäller många länder i väst samt de mer välutvecklade nationerna.

Det här kan generellt innebära 5G, bland annat. Just 5G är något som beskrivs som framtidens teknologi. Även om den har sina kritiker på sina håll fortsätter det att utvecklas och väntas inom ett antal år att ta över rejält på marknaden.

När det kommer till teknologi som smartphones finns det i praktiskt taget hela världen. Däremot kan nivåerna skilja sig från telefon till telefon. I Sverige är det vanligt att de nyaste produkterna kommer ut tidigt på marknaden för att testas, då svenskar använder mycket teknologi och har en större köpkraft. I till exempel Argentina har inte lika stor del av befolkningen samma ekonomiska muskler till att köpa dyra telefoner och liknande. Det gör att det oftare finns äldre samt billigare modeller, även om till exempel nya iPhones förstås också kommer ut i Argentina och andra länder.