Posted on

Vad innebär teknologi?

Teknologi är ett ord som nästan alla på något sätt hör under sina liv. Men kan man för den delen beskriva vad det innebär?

Det är teknologi

Det finns enkla sätt att beskriva ett begrepp på, och det finns betydligt svårare vägar att gå. När det kommer till det enkla sättet att beskriva teknologi på kan man dels kalla det för kunskapen att förstå teknik och verktyg. Det vill säga att man förstår hur teknik fungerar, något som bland annat Dagens Industri skriver.

Samtidigt är det användandet av teknik. Det vill säga både hur en telefon fungerar och är uppbyggd samt hur den fungerar i praktiken. Teknologi kan dock finnas på olika nivåer och därmed vara svårare och enklare att förstå sig på. Det kan också bero på hur man är uppvuxen.

En ungdom under 2020-talet har till exempel inget svårt att förstå sig på hur en smartphone fungerar. De yngre generationerna har vuxit upp med teknologiska prylar som gör det enklare för dem att förstå teknologi. Är man istället född tidigare, kanske under den första halvan av 1900-talet, är sannolikheten större att man inte är lika bra på teknologi. Det beror dock även på ens intressen.