Posted on

Vad finns det att veta om teknologi?

Teknologin finns bland oss på många sätt. I nästan allt existerande, och det fortsätter ständigt att utvecklas.

Teknologins historia i världen

Vad är teknologi och hur uppstod det? För att kunna förstå hur teknologin fungerar behöver man också förstå dess historia. Hur har teknologin påverkat människans historia? Först och främst påbörjades förändringen av teknologin och människans liv för strax över 10 000 år sedan. Människan gick från att förflytta sig till att bli mer bofast, vilket innebar att man i synnerhet började med jordbruk.

För att kunna bedriva sitt jordbruk behövde man någon form av teknologi. Det går förstås inte att jämföra med de enorma framsteg lantbruket gjort fram till 2020-talet med enorma maskiner och andra verktyg som gör att bönder kan ansvara över en väldigt stor mark på egen hand. Men det började för ungefär 10 000 år sedan med harv och andra redskap som gick att fästa bakom hästar och andra djur.

Jordbruket förändrade teknologin på ett antal sätt, men något som också gjort det var industrin. Det dröjde ett antal tusen år innan det kom att ske, men när det väl tog fart gjordes det med omnejd. Stora maskiner för att behandla rejäla produkter togs i bruk och kom att förändra världen på väldigt många sätt. Både för hur industrier och företagande fungerade. Men även för privatpersoner och hur deras liv skulle utformas.

Teknologin tog fart på allvar

Det var dock under de senaste 500 år åren som teknologin på allvar har tagit fart. Uppfinnandet fick då helt nya plattformar som ledde till att revolutionerande tankar och produkter kom fram. Några exempel på det här var den första svenska papperstidningen i Sverige, som dock redan hade kommit fram i vissa andra länder vid den här tidpunkten.

Sedan tog det fart. Inte minst under 1800-talet, när industrialiseringen pågick för fullt, uppfanns ett stort antal maskiner som gjorde att massproduktion kunde utvecklas kraftigt framåt. Inom jordbruk gick utveckling av teknologin också framåt, men även inom medicinen började saker hända. Det skedde relativt stora förändringar inom den medicinska teknologin på 1800-talet, även om det skedde ännu mer under 1900-talet.

Det var ett århundrande när mycket hände inom utveckling och innovation, inte minst i Sverige. Så väl pacemakern som respiratorn var svenska uppfinningar som togs fram under den första halvan av 1900-talet. Därefter skedde ännu större uppfinningar efter 1950-talet, som har format den moderna världen.

Just Sverige är ett land som varit framgångsrikt när det gäller innovation och många av världens uppfinningar kommer från det avlånga landet. Även i framtiden tror många att svenska uppfinnare kommer att vara framgångsrika. En anledning till det är att Sverige år efter år klassas som ett av de mest innovativa länderna i världen.