Posted on

Livsavgörande teknologi inom sjukvården

Om vi inte hade den tekniska utrustning som vi har inom sjukvården, skulle man inte kunna rädda så många liv på sjukhusen som vi gör idag. Tack vare teknikens stormsteg kan man idag skanna hela kroppen, röntga, använda hjärt-lungmaskiner eller till exempel använda en hjärtstartare om någons hjärta slutat slå.

Hjärt-lungmaskinen – En oumbärlig assistent!

Under en hjärtoperation behöver man en så kallad hjärt-lungmaskin som fungerar som ett temporärt hjärta. En hjärt-lungmaskin används genom att läkarna sätter kanyler i venerna och kanylerna kopplas till hjärt-lungmaskinen. Då kan blodet pumpas runt utan att det passerar hjärtat. Det syrefattiga blodet från venerna får syre genom en oxygenator (konstgjord lunga) och som förser blodet med syre. Den amerikanske thoraxkirurgen John Gibbon utförde världens första lyckade operation år 1953 med hjälp av en hjärt-lungmaskin. Dagens hjärt-lungmaskiner heter även EMCO som står för Extra Corporeal Membran Oxygenering. Denna nyare modell utvecklades under 60-talet och är så kallade membranoxygenatorer. Denna teknik skiljer blod och gas åt av ett tunt membran, vilket skonar blodet och gör långtidsbehandlingar möjliga. All medicinsk utrustning kräver el och alla de stora sjukhusen har alltid reservgeneratorer i händelse av större strömavbrott. När det kommer till elkostnader är det dock mer aktuellt för en privatperson då man gärna vill hålla elpriserna nere i villan eller lägenheten. Att ha alla elbolag och priser samlat på ett och samma ställe när man jämför elpriser, kan ge de bästa alternativen och priserna!

Röntgen i särklass!

Ända sedan Wilhelm Conrad upptäckte röntgenstrålarna år 1895, hat tekniken från vanlig röntgen utvecklats långt till avancerad CT-röntgen som röntgar kroppen i skikt (Datortomografi), men även MR-röntgen. En MR-röntgen kan också kallas Magnetresonanstomografi (MRT, MRI eller MR, och är en avancerad teknik som bygger på magnetresonans. Enkelt förklarat, har kroppen väteatomer med en kärna av positiv laddning och snurrar runt sin egen axel, vilket ger upphov till ett magnetiskt moment. När man ligger i en MR-röntgenmaskin som skapar magnetfält, kommer dessa väteatomer ställa in sig mot detta nya magnetiska fält som skapar en tydlig bild av den inre kroppen. Det finns även olika typer av MR-röntgen som man kan använda sig av, beroende på diagnos eller frågeställning av eventuella diagnoser. Ibland kan man även behöva tillföra kontrastmedel till patienten för att kunna få en ytterligare tydlig bild.

Respirator och defibrillator– De livsviktiga livräddarna

I dagens samhälle kan vi drabbas av allvarliga sjukdomar eller virus och ibland kan det leda till att kroppen inte syresätter sig tillräckligt. Då finns det respiratorer som avlastar lungorna genom att andas för patienten. Man använder även respiratorer i samband med vanliga operationer då man är så nedsövd att man inte andas själv. Tack vare medicinteknikens fantastiska uppfinningar, kan sjukvården ständigt utvecklas för att kunna rädda liv, men även underlätta behandlingar, lättare sätta diagnoser och avlasta under operationer. En defibrillator är något som man istället behöver om hjärtat hat stannat på en person. En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp.